Meenutan möödunut ning  tõden, et kõike sõnadesse panna on pea ilmvõimatu. Liiga palju on mõtteid, mida tahaks ja peaks jagama.  Kuna üheks minu lemmiklugemiseks on aforismid (tarkade inimeste mõtteterad), siis milleks leiutada kosmost, kui teed sinna juhatavad  tähed ise! Head lugemist ja pikki mõtisklusi alltoodud valiku teemadel!

….kui midagi kõigest hingest ihaldad, saad selle. See võib nõuda kannatust, ränka tööd, rasket võitlust ja palju aega, aga sa saad selle. Säärane usk on iga kordamineku eeldus…. Margo Jones

2011.aasta on olnud Kostivere jaoks erakordne – valminud on uued teed ja sillad, teostatud on mitmeid olulisi heakorratöid, toimunud on meeldejäävad ühisüritused, paranenud on asutuste ja seltside omavaheline koostöö ning aleviku ja vallarahva teavitamine siin toimuvast. Kuigi pealtnäha tundub asi lihtne, on nende kõikide saavutuste taga asutuste, seltsingute, vabatahtlike ja ettevõtete järjepidev ja eesmärgistatud  tegevus. Usun, et täna teadvustavad kõik eelpool mainitud osapooled koostöö olulisust ja meeskonnatöö vajalikkust nii nagu ei kunagi varem. Osakem ka uuel aastal näha ühist eesmärki; tegutsegem läbimõeldult ja põhjalikult;  kuulakem üksteist ja arvestagem üksteisega; olgem avatud koostööle; teadkem, et erimeelsused pole takistused, vaid pakuvad  uusi võimalusi!

Selleks, et suuri tegusid teha, pole tarvis olla suurim geenius; pole tarvis olla inimestest kõrgemal; on tarvis olla nendega 
koos!  Montesquieu

Üksindus on inimese üks suurimaid hirme. Ikka tahaks ju, et kellelegi läheks sinu eksistents korda, et oleks rõõme ja muresid ning häid emotsioone kellegagi jagada…. Õnneks ei saa me kodualeviku tasandil üksinduse üle kurta – aasta jooksul teostatud ürituste ja heakorratööde raames on kaasa löönud väga paljud vabatahtlikud, seltsid, asutused ja ettevõtted. Üksteiselt arvamust küsides, ühiselt eesmärke  seades ning koos tegutsedes on  soovitud tulemus kordades tõenäolisem kui üksida ja diktaatorlikul teel asju ajades.

Meil kõigil on mask, mille me paneme ette, et näidata meid sellise inimesena, kes me tahaks olla …..Oma julgust jagada oma puhtaid mõtteid. Ole valmis ütlema mittesoovitavat tõde. Tee kõik, mis sinu võimuses, et olla avatud ja aus teiste inimestega. Mida TÕELISEM sa oled, seda lähedasemana sa tunned ennast nendele ja loomulikult endale.

Eelnenud aforism kirjeldab  mind ennast  2011. aastal. Ühelt poolt olen naisterahvas  kõikide oma emotsioonide ja tunnetega, arusaamadega asjade käigust – avatud, impulsiivne ja ilmselt ka veidi sinisilmne. Teisalt , kirjeldab aforism mind kui inimest, keda voolib ühiskond ja talle peale pandud ametikohustused – aleviku heaolu silmas pidades on elu õpetanud mind tegema valikuid. Paljud dilemmad on lõppenud otsusega vaikida, mitte rääkida kogu tõde ja järgida O. Wilde´I ütlust “ Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle  tehakse.”  Ma pole olnud valmis ütlema mittesoovitatavat  tõde. Andke mulle andeks, ent usun, et aeg annab arutust ja igal oinal on ükskord oma mihklipäev! Keset igapäevatoimetusi aleviku teemadel pole tegelikult olnud läbikukkumisi. Vastupidi, olen saanud igakülset  tagasisidet. Ja tagasiside on ju  teatavasti nii minu, meie kui ka  kodualeviku arenguks hädavajalik kuldvõtmeke!

Õnn on tee, mida mööda me liigume. Sihtpunktist olulisemad on teekond, maastik ja reisiseltskond. Õnn tuleb leida teel olles, mitte kannatamatult kilomeetreid lugedes.  Õnn on see, kui on midagi teha, kedagi armastada ja midagi loota”, Manfred Kets de Vries

Möödunud aasta oli innustav!  Mitmed üritused ja heakorratööd sai ära tehtud siinsete inimeste ja meie toetajate abiga. Õhust ja armastusest me keegi paraku ära ei ela  – Jõelähtme vallavalitsuse eraldatud  rahaline toetus andis võimaluse teostada väga mitmeid üritusi ja olulisi  heakorratöid!  Samuti on heameel tänada kõiki Kostivere elanikke ja vabatahtlikke, kes ürituste ja heakorratööde läbiviimisel oma abikäe ulatasid! Teie ind on justkui pärm, mis paneb lootused taevani kerkima. Just kohalike tahtetulv ja jõud ideede teostamiseks on kogu meie aleviku elu progressi aluseks!  Õnn on omada enda ümber inimesi, õnn on nautida ühistegemiste rõõmu, õnn on omada uusi eesmärke, õnn on omada tahet  siinset eluolu paremaks muuta!

Head vana  aasta lõppu ja uut 2012. aastat!