MAANTEEAMETI PRESSITEADE

18.01.2012

Liiklus Loo-Maardu teelõigul avatakse järgmisel nädalal

Vastavalt täna Maanteeameti ja Merko ASi vahel allkirjastatud Loo-Maardu teelõigu ehituslepingu pikendamise kokkuleppele avatakse liiklus kõnealusel lõigul kolmapäeval, 25. jaanuaril. Liiklusele jääb esialgu suletuks üks kogujatee lõik ja üks pealesõit ning kogu objekti üleandmise uus tähtaeg on 2012. a 30. juuni.

„Tallinna-Narva maantee mõlema sõidusuuna täies mahus liiklusele avamise eelduseks oli liiklusohtlike puuduste kõrvaldamine teelõigu vasakpoolsel, liiklusele seni suletud niidil ja Loo ristmiku teedel,“ selgitas Maanteeameti peadirektori asetäitja Märt Puust objekti vastuvõtmise viibimise tagamaid. „Ülejäänud tööd, sh asfaldi viimase kihi panek osadel lõikudel, liikluskorraldusvahendite paigaldamine jms tuleb ehitajal lõpetada juunikuu lõpuks.“ Puusti sõnul näeb sõlmitud kokkulepe ette liikluse avamist ning ka osade kohalike bussiliinide suunamist uutele kogujateedele järgmise nädala kolmapäeval. Sellest reisijate teavitamiseks varustatakse lähipäevil bussipeatused vastavate teavitustahvlitega.

2010. a märtsis alanud tööde käigus ehitati Tallinna-Narva maantee 6,8 km pikkune teelõik (km 10,6-17,4) Loost Maarduni 6-rajaliseks (3,7km ulatuses) ja ülejäänud 3,1 km ulatuses neljarajaliseks I klassi nõuetele vastavaks maanteeks. Renoveeritaval maanteelõigul valmis ka kaks eritasandilist ristmikku (Loo ja Maardu) ning osaliselt ehitati ümber Jõelähtme eritasandiline ristmik. Samuti on uuel teelõigul valmimas või valmis 5,8 km jagu kogujateid, 8 km jalg- ja jalgrattateid, kaks tunnelit ja sild jalakäijatele ning jalgratturitele ning 564m pikkune müratõkkesein. Lisaks sellele ehitati üle Pirita jõe kulgev vana raudteesild ümber jalg- ja jalgrattateesillaks.

Esialgse lepingu järgi oli Loo-Maardu teelõigu valmimistähtaeg 2011. a 30. november, kuid osaliselt objektiivsetel, osaliselt subjektiivsetel põhjustel ei olnud võimalik kõiki töid selleks ajaks lõpetada.

Lugupidamisega

Allan Kasesalu
Avalike suhete osakond
Maanteeamet
Tel 6119 391
Mob 55 18 514