Kui palju, on siin raamatuid
Sa, sõber, vaata neid!
Siin sõpru on meil tuhanded,
siin riiulid täis uudiseid!

Oodatud on kõik 6-8 aastased muinasjutuhuvilised

Kostivere raamatukogu munasjututunni eesmärgiks on viia laps juba varakult raamatute juurde, arendada tema mõttemaailma, laiendada silmaringi. Oleks tore, kui raamatukokku tuleksid ka mudilased, kes juba esimesi tähti õpivad. Sellel aastal on plaanis kutsuda raamatukoguga tutvuma lasteaedade vanemate rühmade lapsi.

Muinasjututunnis on kavas rääkida, ettelugeda mõnest tegelasest, kellest järgmiseks tunniks ka pilt joonistatakse. Edaspidi on kavas ka joonistustest näitus teha. Lisaks  meisterdame vahva muinasjututegelase.

Vahelduvad ka tegevused muinasjututunnis:

•Lugude kuulamine CD-lt,  raamatu vaatamine
•Raamatute meisterdamine (kavas teha muinasjutuaabits)
•Laps loeb vaheldumisi muinasjutuvestjaga
•Ristsõnade ja mõistatuste lahendamine
•Kasutusel näpunukud, käpiknukud
•Muinasjututegelase meisterdamine
•Mängud

Muinasjututunnid on TASUTA ja neid viib läbi Jelena Madisson, Eesti Lugemisühingu liige leena.madisson@mail.ee