Koosoleku aeg: 28.02.2012 kl 18:00-19:45
Toimumiskoht: Jõelähtme Vallamaja
Koosolekut juhataja: Marko Raudlam
Koosoleku protokollija: Tiina Rämmeld
Osalejad: Jõelähtme Valla  vallavanem Andrus Umboja, abivallavanem Teet Sibrits ,kommunaalspetsialist Indrek Mäeküngas, 3  inimest gaasitrasside ehitus-spetsialisti ja Kostivere aleviku KÜ-te esindajad.

PÄEVAKORD:

1.    Tänane olukord ja kas me oleme sellega rahul?
2.    Alternatiivsed küttevõimalused.
3.    Kuidas vaadata vastu järgmisele kütteperioodile?
4.    Kuidas saame ise olla oma rahakoti peremehed?

ARUTELU:

M.Raudlam – koosoleku vajadus tekkis järjekordsest FORTUM Termesti teatest hinnatõusu kohta alates 01.märtsist 2012.a.  01.jaanuarist tõusis MWH hind 35,2%,
Hind oli kuni 31.12.11.  koos käibemaksuga 59.90€ , o1.jaanuarist 2012. on hind 80.99€ koos käibemaksuga ja 01.märtsist on hinnatõus veel 5,3%, hind 85,27€
A.Hein – kas hinnatõus on seotud Fortumi müügiga teisele omanikule ?
A.Umboja – kui ettevõttel muutub omanik, pole vahet kes on omanik ja hinda sellepärast tõsta ei saa. Hinna kinnitab konkurentsiamet kindla valemi alusel, milles on kasumarginaal 8%,trasside kadu ei tohi olla üle 28%. 2011 aastast aktsepteerib konkurentsiamet 20%, kõrgemad kaod on ettevõtte enda probleem. Kostivere  ja Loo küttehinnavahe tuleb osaliselt ka sellest, et Lool on suurem trasside kadu (28%), kui Kostiveres (2011 aastal 19,2%) .
E.Loorits – kas vald omalt poolt saab ka hinna osas kaasa rääkida?
A.Umboja – hinna kinnitab ainult konkurentsi amet. Alternatiivne võimalus on , et iga KÜ ehitab oma majale keldrisse gaasikatlamaja ja ostab gaasi Eesti Gaasilt, selleks on aga vaja ehitada iga majani gaasitrass. Kui kõik kü-d otsustavad üle minna iseseisvale gaasiküttele, siis peab ka vald hakkama mõtlema selle peale, mis saab koolist,lasteaiast,raamatukogust,mõisast? Peaks olema tehtud äriplaan. Sel kevadel algab Kostiveres vee- ja kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimine ja loogiline oleks, et samasse kraavi saaks panna ka gaasitorud. Asjaga on kiire, kui otsustatakse iseseisvale küttele üle minna. Selleks peab aga olema projekt tervele alevikule, geodeetiline alusplaan, mis kehtib 2 aastat, Eesti Gaasiga liitumistasu ja palju see maksab?
T.Truuma – millised on tingimused gaasikatlamaja ehitamiseks? Mis oleks orienteeruv hind ja kui suur on kütte kokkuhoid?
Gaasi trasside ehitajad – Võib teha keldrisse, mille kõrgus vähemalt 2,2m, ruumala 7,5m3, pinda 10m2, ruumil peab olema aken, tulekindel uks, väljas korsten.Katla võimsus  5-kordse maja jaoks, kus on  3000m2 pinda oleks 250 KW, 1600m2 120-130KW katel. Gaasi küte on 30-40% soodsam. Ühe MWH saamiseks kulub 120m3 gaasi. Gaasi m3 hind koos käibega 0.54 senti. Selle hinnaga peaksid kulud ära tasuma orienteeruvalt 6 aastaga.
Igale hoonele tehakse projekt 250€ koos kooskõlastustega.
Gaasitrass peab olema kuni 1m sügavusel jooksev meeter maksab 1800-3000 krooni
T.Truuma –  Orienteeruvalt läheks see projekt alevikule maksma  100000.€. Kui arvestada, et alevikus on 10 KÜ-d, siis igal majal kuluks umbes 10.000€ katlamajale,trassile,katel,korsten. Teine 10.000€ liitumine,trassid,sõlmed.
M.Varik- olen Eesti Gaasiga suhtlemisel ettevaatlik, Tallinnas tahtis firmale gaasitrassi, siis oli vaja lepingut Eesti Gaasiga sõlmimiseks 99 aastaks maa kasutust, kus juures sinna ei tohi midagi ehitada. Et asi üldse saaks teoks koos Loo Vee  vee- ja kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimistöödega siis on projekteerimiseks aega umbes 2 kuud, kas see on reaalne?
M.Raudlam – vaja on esitada ehitajale majade täpsed andmed, et siis saaks teha konkreetsed arvestused ja KÜ-d saaks oma üldkoosolekul arutada.
T.Sibrits – uurib kas oleks võimalik, et mõni firma teeks selle töö ära. Koostaks äriplaani, kas on vaja katlamaja hooldajat, mis on kulud. Otsus on kaalukas, et öelda lahti kaugküttest, võiks kaaluda komplekset lahendust.
T.Tiirmann – Soojuspumpade paigaldamiseks ei taga ilmselt Kostivere alajaam elektrit – on amortiseerunud. 5 KÜ-d on Eesti Gaasile oma liitumisavaldused esitanud .
T.Rämmeld – need on ka need KÜ-d kellel on majad soojustamata ja ei ole laenukoormust juba peal.
M.Raudlam – Tuleb arutada, kas osta gaasi ühiselt või iga KÜ eraldi. Arvamus, et ilmselt igaüks eraldi.
M.Raudlam – Teeb tabeli, milliseid andmeid on iga maja kohta vaja esitada, et saaks hakata tegema kalkulatsioone. Saadab igale KÜ-le laiali ja selle nädala jooksul saata täidetult tagasi ja saadab edasi ehitajale.
A.Umboja -Võib-olla palgata siiski kompetente inimene, kes tegeleb projekti juhtimisega, siis on vaja KÜ-del maksta mingi tasu. T.Sibrits uurib kui palju maksab analüüsi-äriplaani koostamine. Milliseks kujuneb lõpp-hind?
E.Loorits – Kas vald on ka osaline selles projektis?
A.Umboja – Igal juhul ühineb kui KÜ-d liituvad selle projektiga.
T.Truuma – Järgmisel korral kohtume ikka Kostiveres.

M.Raudlam                                                                   T.Rämmeld
Koosoleku juhataja                                                        Protokollija