Käesolevaga teatame, et KIK projekti nr 59 „Kostivere aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“ väljakuulutatud riigihanke pakkumused lükati Loo Vesi OÜ juhatuse otsusega tagasi sest kõikide pakkujate poolt esitatud maksumused ületavad oluliselt projekti hankeplaanis fikseeritud eelarvelist maksumust. Projekti eelarveline maksumus oli kokku 14´922´137 EEK-i ehk 953´698,38 € ilma käibemaksuta. Summa sisaldab KIK osa ja samuti KF-i (kaasfinantseerimist).

Riigihanke pakkumuste maksumused ilma käibemaksuta:

1. 1´582´901,25 €
2. 1´820´000,00 €
3. 1´830´164,70 €
4. 2´246´203,05 €
5. 2´536´865,10 €

Loo Vesi OÜ korraldab lähiajal uue riigihanke, kus tuleb rekonstrueeritavat piirkonda vähendada, et saavutada hinnatase ca 1,3 miljonit eurot millega on võimalik kärbitud projekt ellu viia. Riigihankevõitja hinnapakkumuse esitame KIK nõukogule, et taotleda juurde lisaraha 30% ulatuses. Nõukogu positiivse vastuse korral saame projekti ellu viia, negatiivse vastuse korral tuleb piirkonda veel vähendada. Omavalitsuse esindajatega kokkulepitud ärajääv piirkond on: Jõelähtme – Juustuvabriku – Suurfarmi – Seene tn piirkond ning Urke tn kanalisatsioon. Antud ärajääv piirkond puudutab kõige vähem elanikke ja mahub 1,3 miljoni euro sisse KIK-i nõukogu lisaraha taotlemise heaks kiitmise puhul. Ärajäävale piirkonnale saab vajadusel kohe koostada uue rahastuse taotluse.

Parimate soovidega,
Juhatuse liige
Meelis Raudsepp
+372 6080 677