PROTOKOLL / Kostivere aleviku üldkoosolek

Aeg: 21.03.2012
Kell:
19.00- 21.10
Koht:
Kostivere mõis
Juhataja:
Kadi Truuleht
Protokollija:
Silja Tiirmann
Osalejad:
Kadi Truuleht, Silja Tiirmann, Kersti Vaht, Meelis Raudsepp, Irina Pärila, Anneli Birkholtz, Manfred Mletsin, Marko Raudam, Kersti Laanejõe, Ando Hein, ……. Sikka, Tiina Rämmeld, Ene Loorits, Jarmo Idavain, Tanel Rahuküla, Tõnu Tuisk, Reige Ers, Mauno Süve, Eve ……., Krista Varik, Margus Varik

Lae alla -> [download id=”30″]

 

Päevakord:

1. Kokkuvõte  MTÜ Kostivere Küla Seltsi ja alevikuvanema 2011 a tegevustest.
2. Plaanid ja eesmärgid 2012. aastaks.
3. Kostivere aleviku kodulehe ja Kostivere Küla seltsi fb konto tutvustus.
4. Kodujäätmete sorteerimine / Valla keskkonna nõunik Rein Ratas.
5. Muud jooksvad teemad.

Arutati:

 1. Kokkuvõte  MTÜ Kostivere Küla Seltsi ja alevikuvanema 2011 a tegevustest.
  Alevikuvanem Kadi Truuleht avab aleviku üldkoosoleku ning tutvustab koosoleku päevakorda. Koosolekule on kutsutud kaasa rääkima ka Kostivere aleviku erinevate seltside esindajad, asutuste juhid ja Kostiveres elavad Jõelähtme vallavolikogu esindajad – kahjuks ei ole keegi leidnud aega vastata ja koosolekul oma sõnavõtuga ei esine. K. Truuleht tutvustab power-point esitluse abil alevikuvanema ja Kostivere Küla Seltsi tegevusi 2011.aastal:

Aprill- Kutsume Kuldnokad Kostiverre
Mai- Teeme ära; Kontsert Suvekuulutajad
Juuni- Teeme üheskoos mänguväljakud korda; jaanipäev
August- Jõelähtme passaar; Fakto Auto Rattasõit
September- Turvalist sügist
Oktoober- Täiskasvanud Õppija Nädal ehk TÕN
November- Kostivere kergliiklustee avamine ning Kostivere sildade jooks; advendiaja alguse tähistamine
Detsember- laseetendus “Jõulurahuaeg”; “Head teod 2011”.

2011 teostatud konkursid
:
Jõulusära 2011
Head teod 2011
Kostivere maskott.

Teostatud heakorratööd:
Tormituultes räsitud puude langetamine
Mänguväljakute korrastamine
Pinkide ja prügikastide paigaldamine
Külakiikede ehitamine
Bussijaamade ootepaviljonide renoveerimine.

Seltsi muud tegevused:

Kodulehe loomine, arendus ja toimetamine
Facebooki (FB) haldamine
Koostöö aleviku elanikega, jooksvate küsimuste lahendamine
Elanike esindamine vallas
Aleviku sise-ja väliskommunikatsioon.

Tegevuste rahastamised ja taotlused 2011 aastal:
Peasponsor Jõelähtme vald- 3283 €
KOP+ Vald (kaasfinantseering) 600 €/ külakiiged
KOP+ Vald (kaasfinantseering) 1064 €/ infostend
Annetused 261 €/ lastemänguväljakud

Kirjutatud projekte ka valla spordi- ja kultuurikomisjonile- ühtegi taotlust pole heaks kiidetud.

Koostööpartnerid 2011 aastal:
Kostivere Kool, Kostivere Noortekeskus, Kostivere lasteaed, Kostivere Perearstikeskus, Kostivere Päevakeskus, Kostivere Raamatukogu, Kostivere Spordiselts, Kostivere Päästekomando, Kostivere 4×4 Garage, KostivereTera, Krista Salong, JV muusika-ja kunstikool, Ida-HarjuPolitseijaoskond, Esmaabi Rahvakoolitus ELU, RMK Anijametskond, Tranko Transport, Europart Autodet, Lepatriinu kohvik, JõelähtmeSingel, Naabrivalve, Arupo, Nelico, Serdna, Fakto Auto, Eraisikutest vabatahtlikud (ca 50).

Infokanalid:
kostivere.ee
FB
Artiklid ja teated Jõelähtme valla ajalehes
Jõelähtme valla rahvafoorum
Aleviku ja asutuste infokanalid

Tunnustus, mida seltsi liikmed on 2011 aastal pälvinud:
Jarmo Idavain- Aasta Vabatahtlik
Silja Tiirmann- Alevikuvanema Aasta Tugi 2011
Tõnu Tuisk  – Head Teod 2011
Kersti Laanejõe- Head Teod 2011
Tanel Rahuküla- Head Teod 2011
Kostivere sildade jooks- Head Teod 2011
Kostivere Küla Selts- Jõelähme valla tegusaim külaselts aastatel 2007-2011

Kokkuvõte 2011 aasta teegvustest, tulemustest:

 1. Seltsi aktiivgrupp on pidanud ca 30 töökoosolekut
 2. Aastas on teostatud 13 üritust ning 3 konkurssi ja mitmeid olulisi heakorratöid
 3. Külaliikumises on suudetud oma tegevuses kaasata vabatahtlikke, seltse, asutusi nii Jõelähme vallast kui ka kaugemalt!
 4. Seltsi 2011 aasta tegevusega ei ole kaasnenud rahalisi võlgnevusi ning on esitatud kõik vajalikud tegevuse aruandedokumendid
 5. Tänus seltsi heale koostööle on meid märgatud!

2) Meie eesmärgid 2012 aastaks:

1. Külaliikumise ja tervisespordi edendamine
2. Küla elukeskkonna parendamine
3. Külakultuuri ja traditsioonide säilitamine
4. Loodushoiu ja keskkonnasäästliku elulaadi harrastamine ning propageerimine.

Rahataotlused 2012

Esitasime Jõelähtme Vallavalitsusele rahalise taotluse 8080 €, järgmiste tegevuste teostamiseks:

Retk metsa – jaanuar
Üldkoosolek – veebruar
Teatrikuu ja Seltsi aastapäev – märts
Tervisepäev või Volbritrall – aprill
Teeme ära – mai
Kostivere jaanituli ja külapäev – juuni
Kinobuss – suvi
Fakto Auto rattasõit – suvi
Jõelähtme passaar – august
Turvalist sügist ja Kostivere 9 silla jooks – september
Täiskasvanud Õppija Nädal ehk TÕN – oktoober
Teeme teatrit, kuulame kontserti – november
Meie jõulud – detsember

Vald toetab 2012 aastal seltsi rahaliste vahenditega summas 3000 €

1. Teeme ära talgupäev-mai
2. Kostivere jaanituli-juuni
3. FaktoAutoRattasõit–juuli
4. I Kostivere Mõisamängud-august (toetus spordi ja kultuurikomisjonilt 650 €)
5. 9 silla jooks -september
6. Meie jõulud-detsember

Planeeritud heakorratööd ja arendusprojektid 2012 aastal

1. Poe esise parkla laiendamine
2. Katlamaja kõrval oleva tee parandamine
3. Paplite asendamine teiste puudega
4. Lillede istutamine
5. Infostendi, pinkide (5 tk) ja külakiige paigaldamine
6. Raamatukogu silla renoveerimine
7. Uus noorte rularamp
8. Külaplatsi arendus

Marko Raudlam: Jõelähtme vald soovib üle vaadata tänavavalgustuslaternad. Laternad paigaldatakse mite uued, vaid Loo sissesõidult võetakse maha ning kantakse üle Kostiverre. Kostverele eraldatakse 10 lampi. Hetkel on Marko Raudlam ja Indrek Mäeküngas üle vaadanud Kostivere lampide vajaduse ja kaardistatud on hetkel järgmised kohad: Jõe 2a -2 tk, Liukivi 6 1. trepikoda, Liukivi 3, Liukivipõik 1, Külakiige juures Aruküla teel, Kool 2 tk, Jõe 3 ja 4 nurga peal, Karbikülas Papli tee 5 juures. Külaliste ettepanekul peaks üle vaatama Jõe 1 ja Jõe  3 nurgal oleva lambi (lamp vilgub pidevalt) ning garaazi tagune valgustamine vajab ka üle vaatamist
Marko Raudlam
: Käima lükatud 2 olulist projekti:

 1. Leaderisse on esitatud taotlus, millega planeeritakse 2013 a Kostiverre  paigaldada esimesed 7 valvekaamerat.
 2. Küte hinna projekt. Fortum termesti hinnaõus andis tõuke hakata mõtlema alternatiivse kütte peale. Vallamajas toimus kohtumine ühistu esimeestega, mille tulemusel on välja käidud mõte, et iga ühistu majani võiks tulla tsentraalne gaasitrass ning keldritesse gaasikatel. Koosviibimisel oli 3 meestrahvast: CO2 OÜ-st, üle on vaadatud kõikide ühistute soojussõlmed. Hinnapakkumiste laekumisel edastatakse need ühistu esimeestele.

Tiina Rämmeld: Kas vee vedamisega ei saaks ühildada gaasitrassi vedamist?
Marko Raudlam
: esmane mõte oligi see kaasata, kuna peale koosolekut ilmus Loo vee teade, siis oleks mõistlik kooskõlastada, et järgmisel kütteperioodil saavutada ca 40% kokkuhoid.
Meelis Raudsepp: see aasta on vaja vee vedamine nagunii ära teha. Hanke tulemusel oli kõige soodsam hind vaid 60% eelarvest (ehk siis ületas 40 % planeeritud eelarvet) oli kõige madalam ja kuna KIK ei maksa rohkem, siis vähendatakse piirkonda. Välja jäävad  piirkonnad, kus uut veevarustust kõige vähem vajatakse. Tulevikus tehakse kindlasti ka praegu katmata jäänud piirkond.

3) Kostiverekodulehe ja FB-s ülevaade
Põgus ülevaade kodulehest ja facebook kontost. Alevikuvanema sõnul on aastaga netipõhistest kanalitest saanud arvestatav infokanal aleviku elanike jaoks – FB-s jälgib Kostivere uudisvoogu 153 inimest ning kodulehe külastatavus näitab alljärgnevat statistikat:

 

Külastajate arv

Külastuste arv

Vaadatuimad teemad kuude lõikes

märts.11

17

45

pildid/galerii

apr.11

666

2592

ürituste kajastus

mai.11

736

2827

dokumendid

juuni.11

1067

3147

bussiliiklus

juuli.11

948

2542

jaanituli

aug.11

1329

3322

Rahva ja Eluruumide loendus

sept.11

893

2819

 

okt.11

976

3093

 

nov.11

979

2879

 

dets.11

828

2649

 

jaan.12

2022

4260

 

veebr.12

1029

3142

 

Facebooki konto aktiivseim külastaja on alevikuvanema sõnul keskealine naisterahvas, mida kinnitab ka facebook kliendibaasi analüüs:

Like`inud sihtgrupi jaotus

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Naised   69 %

5%

14%

29%

16%

5%

0,71%

Mehed   31 %

3,6%

7,9%

13%

4,3%

1,4%

0,71%

 
4. Kodujäätkemete sorteerimine, Keskkonnanõunik – Rein Ratas

Kodujäätmete sorteerimine: ära usu inimest, kes ütleb, et ela nii, et jäätmeid ei tekiks, tuleb välja mõelda meetod, kus jäätmeid ei olegi. Jäätmeid tekib alati. Küsimus on kui palju neid tekib ja mis nendega tehakse? Miks sorteerida:

 1. Pööraselt meeldiv tegevus
 2. Distiplineerib inimesi (külalisi, lapsi)
 3. Perele kasulik (olmejäätmetesse pannes maksame selle eest, sorteeritullt ei pea maksma, sest olmetaaskasutus korraldab selle). Papp-paber: maksame olmejäätmetes, paberikogumises ei maksa või maksad väga minimaalse summa
 4. Aitab säästa loodust ja on keskkonnahoidlik tegevus (näiteks hambaharja tootmiseks kulub 2 kg jäätmeid, Mobiiltelefoni valmimisel tekib 75 kg jäätmeid)
 5. Seadus nõuab Jõelähtme vallavalitsus peab korraldama liigiti  sorteerimise võimaluse.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda eraldi! Valla õigusaktist tulenevalt tuleb 6 ja enama korteriga tavajäätmeid sortida (biolagunevad, paber ja papp/kartong, metall, pakend,)- vald peab selle korraldama, või  siis organiseerib sorteerimise.

 Margus Varik: Kas on reegel, millal neid kogutakse biolagunevaid jäätmeid. Kas on ülevaade, palju on Kostivere peale kokku aastas kogutud?
Rein Ratas: Seda ei pea tegema. Bio-ja segaolemejäätmed, need andmed on veokorraldajal nagunii teada. Segaolmejäätmete ja biolagunevate jäätmete eest maksab jäätmetekitaja.
Kadi Truuleht: Kui tihti või mis mahus paberit ja pappi tühjendatakse, kuna alevikus paberkartongi kast kogu aeg täis?
Rein Ratas: Seadus seda ei kohusta mingi intervalli tagant seda tegema. Mahuti tuleb tühjendada nii, et üle ei aja. Siiani puudus vallal järelvalveametnik, nüüd on Igor Skorohodov, kes tegeleb nende küsimustega.
Mauno Süve: Pakendi jäätmete kogumisel kaob ära motivatsioon, kui seda ei tühjendata.
Rein Ratas: Kui kogumiskasid on täis, võiks antud info edastada valda Indrek Mäekünkale, Rein Ratasele või Igor Skorohodovile – see pole kaebus vaid informeerimine.
Tiina Rämmeld: Umbes 60% inimestest sorteerib, 40% ei sorteeri ja nende pärast peame tellima konteineri, see on nagu karistus neile inimestele, kes prügi sorteerivad.
Rein Ratas: U 5 aasta pärast on sorteeritud pügi ära andmisel igal kodanikul oma kood. Antud koodi alusel fikseeritakse, kes kuhu mahutisse prügi pani ja vastavalt sellele saab kodanik ka arve.
Marko Raudlam: Miks Jõelähtme vallavolikogu pikendas jäätmekäitluslepingut?
Rein Ratas: Ragn Sells läinud aasta algusest vastavalt seadusemuudatusele tuli ümber korraldada jääteveo tegija ja riigihanke kord (protsessiooni alusel). Seadus lubab vastavaid lepinguid sõlmida kuni 5-ks aastaks, siis oli 2 võimalust: kas pikendada kuni 2 a  (kokku 3+2 a) või (nagu juhtus Tallinnas) mõningate veopiirkondades korraldatud jäätmevedu ei toimunud. JVV tõsiselt kaaluti millist teed minna.Otsustati lepingu pikendamise kasuks, tänu millele jäätmeveo hinda ei tõsteta.
Tiina Rämmeld: seda tehti enne.
Marko Raudlam: tänu pikendamisele on võit kütusehinna tõusu näol jälle põhjus hinna tõusuks. Küsimuse püstitamise eesmärk oli hoopis teine. Pooleks löömine: omanik on nt Ragn Sells, teisel juhul maksame õiglaselt selle eest, mida pannakse maapõue ja teine osa on transport.
Rein Ratas: välja jäi 1 suur valdkond: kompstimine ja või ladustamine. Harjumaa omavalitsuste liit tegeleb selle küsimusega. On plaanitud ja on ka areng, tegemaks Harjumaa jäätmekeskus. Rootslaste abiga alustati sellega juba 8-9 aastat tagasi. Kuna paljud omavalitsused ei tulnud selle ettevõtmisega kaasa. Ilmselt praegu see liidu jäätmekeskus sünnib ja tõenäoliselt sel aastal. Kindlasti aitab see ohjeldada jäätmevedajaid.
Anneli Birkholtz: europrügila jääbki selliselt?
Rein Ratas: Vallavalitsusest käis Allan Pohlak Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses ja u 5,5 ha on see ala, kus on ladestatud ja oma dimensiooni kätte saanud prügila- see ala suletakse- tuleb keskkonna hindamine. Kui on tegemist üle 1,5 ha siis tuleb teha keskkonnahindamine. Kompostimissõlme juures lähtematerjali laoplatsid, seal on hingemattev lehk- vee ja aeroobse ning anaeroobse protsessi tulemus ongi selline.
Marko Raudlam: Ragn Sells müüb mingi osa maha ja teise osa ladustab? Teenivad sisuliselt meie pealt lisaks sellele, et me maksame olmeprügi eest Ragn Sells veab järjest vähem biojäätmeid ja segaolmejäätmeid, sest ta viib selle oma sõlmedesse.
Jarmo Idavain: Iru läheb ju kohe lahti.
Rein Ratas: jah, teil on õigus. Oletan, et Iru Põletusjaama hind tuleb mõnevõrra madalam kui see on jäätmete taaskasutuskeskuse oma.
Jarmo Idavain: Iru el.jaam ei maksa selle eest?
Mauno Süve: Sina maksad aga vähem.
Marko Raudlam: Transpordi eest maksad. Veose enda üle andmisega tuleb küsimus, kas maksad või ei.
Rein Ratas: Jäätme kvaliteet ei ole selline, et maksta peale selle eest. Praegue ei kehti Iru jaoks jäätmete ladustuse tasu ehk saastemaksu- seal seda pole. Küll aga on oht, et kui hakatakse palju põletama, siis parlament võib kehtestada prügipõletusele maksu, mis tuleb ka põletamisel.
Marko Raudlam: mida rohkem põletamist toimub, seda kahjulikum see valla jaoks on. Tõnu Tupits on kokku leppinud Maardu linnaga kohtumise järgmiseks nädalaks kaasmaks 4.5 Maardu linna lähist asulat.
Rein Ratas: esindajad tahtsid teada, mis toimub. Ühistegevuse tulemus on hea. Jäätmevedu tervikuna toimub parema kvaliteediga ja hinna poliitika tasand saab toimuma praegusest mõnevõrra odavamalt või ei hakka tõusma.
Marko Raudlam: inimeste jaoks on siin 2 plussi: prügimägi ei kerki, ettevõtmine on rahakotisõbralikum.

5. Kostivere Kultuurimõisa juhataja tutvustab ennast ja mõisa lähiaja tegevusi.
Irina Pärila: 2 kuud töötab vallavalitsuse alluvuses. Kontakteerub inimestega, et teada saada, mida temalt oodatakse. Kõik ettepanekud on oodatud- leiame koos lahendused ja kohtume kultuurimõisa üritustel. Loodan, et mind võetakse siia vastu. Kostivere Kultuurimõisal on FB ja hoiame ajakohasena seda, võimalusel lisame Kostivere Kultuurimõisa info ka kostivere.ee kodulehele.

Protokollija                                                                  Juhataja

Silja Tiirmann                                                              Kadi Truuleht

…………………..                                                             …………………..