Esimesse klassi astumiseks saab taotlusi esitada 09. aprillist kuni 21. juunini kooli juhiabi-personalispetsialistile tööpäeviti 9.00-15.30 või e-posti teel kool@kostivere.edu.ee

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli juhiabi-personalispetsialistile kirjaliku taotluse, millele lisab järgmised dokumendid:

1) sisseastuja sünnitunnistuse ärakiri;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) õpilaspileti pilt;
4) tervisekaart;
5) koolivalmiduskaart (koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud  sisseastuja puhul).

24. aprillil kell 18:00 on lastevanematele kohtumine kooli psühholoog Kersti Sibold`i ja eripedagoog Silvia Laas`iga teemal “Juba kooli”.
07. mail on viimane kokkusaamine lastega, järgneb Kostivere Kooli astuvate laste lastevanemate koosolek koos 1. klassi õpetaja Sirje Hollo`ga.