Veel enne kõige pingelisemat lõpueksamite perioodi õnnestus mul kohtuda sel kevadel Kostivere Kooli lõpetavate noortega. Vestlesime kooli ja lemmikainete teemadel, palusin neil rääkida oma  õpetajast ning meenutada kooliaja vahvaid seiku. Otse loomulikult  võtsime noortega jutuks ka nende tulevikuplaanid.

15. juunil  lõpetavad Kostivere Kooli  11 õpilast, 1. klassi astudes oli neid kokku 16. Kostiveres elab neist 6, teised sõidavad hommikuti siia Jägalast ja Rebalast.  Vahemaad õpilaste kodude vahel ei  tundu olevat takistuseks, vastupidi – klassi iseloomustab hooliv, abivalmis ja sõbralik ükteisesse suhtumine. Toetus klassivennale kodu põlengu järel  ning õpetaja Linda Tamme tänamine tema töösuhte lõppedes Kostivere Kooliga – need on vaid paar näidet südamesse liigutava mälestuse jätnud sündmustest.  Samuti hindavad noored klassi huumorimeelt, head omavahelist läbisaamist ning kokkuhoidmist.  Täpselt samu omadusi toovad noored esile oma klassijuhatajat Kalli Heina iseloomustades.  Lisaks hindavad noored õpetaja võrdset suhtumist kõikidesse õpilastesse, ta on aus, avatud õpilaste muredele ning rõõmudele, piisavalt range, professionaalne oma töös ning eelkõige autoriteet.  Klassi esimest õpetajat Linda Tamme meenutavad aga noored kui alati väga nooruslikku ning aktiivset õpetajat – sagedased ning pikad suusaretked meenuvad kiirelt ning naeratus nägudel.  Teistest kooli õpetajatest mainivad noored kunagist bioloogiaõpetajat Ingmar Kokka, kes kooli tööle asudes ei olnud ehk kõige populaarsem õpetaja, ent suutis selleks väga lühikese ajaga saada ning selleks  ka jääda. Pärides noortelt, mida nad selle õpetaja puhul hindasid, vastavad nad justkui ühest suust: “Ta andis oma ainet väga hästi.” Ühismeelt ja õpetaja sooja poolehoidu meenutavad noored ka Tiiu Trisbergist rääkides, kelle jaoks olevat klass olnud justkui “oma lapsed”…  Kuulates neid ning nendega arutledes, olen meeldivalt üllatunud –  tänased noored ei pea kõige olulisemaks sõbrasuhteid õpetajatega, vaid vajavad usaldust, hindavad teadmisi ning õpetaja pädevust oma ainetunni läbiviimisel.

Klassi lemmiktundide statistikat tehes üllatun bioloogia võidukäigu üle. Kui meespoolel domineerib esirinnas kehaline kasvatus, siis tüdrukute seas on ilmselt väga andekaid tulevasi ajakirjanikke ja muusikuid. Üksmeelselt hääletatakse aga kõige paremaks tunniks vahetunnid. Seda just algklassides, mil sai klassiruumis proovitud kraanivee purskkaevu süsteemide toimimist ja maha peetud märja svammi sõdasid – peaasi, et tunni alguseks vaid õpetaja laud kiirelt kuivaks saaks…

Aeg on andnud võimalused üksteist tundma õppida, üheskoos mälestusi koguda ja haridust omandada. Välgukiirusel on saabumas aeg, mil tuleb teha järgmised valikud.

Kui Kostivere Koolis omandatud haridus on üldjoontes vägagi hea, siis edaspidiste õpingute puhul on noored pisut ettevaatlikud teatud ainetundide suhtes – vene keele ja geograafia õpetajate vahetumine läbi aastate ei ole võimaldanud neid aineid omandada piisaval tasemel. Samuti räägivad õpilased  vajadusest kooli renoveerida – klassiruumid ja õppevahendid vajavad nüüdisajastamist, naabervaldade koolidega konkurentsis püsimiseks tuleks kindlasti panustada ka spordihoone ja staadioni ehitamisse.  Inimsuhete vallas märgivad noored ära algklasside õpilaste omavahelist nigelavõitu läbisaamist. Nad innustavad endast nooremaid olema sõbralikumad, viisakad ning järgima häid kombeid.

Noorte tulevikuplaanidest rääkides võime olla mureta, kõik 11 noort on otsustanud jätkata õpinguid kas gümnaasiumis või kutsehariduskoolis. Lõplikku otsust tulevase eriala osas keegi neist välja ei käi – järgnevad õpinguaastad on piisav aeg selleks, et oma soovides, oskustes ja tulevikuplaanides selgusele jõuda. Pigem läbimõeldult kui kiirustades, eks see õige ole!

25. mail peavad meie kooli tulevased vilistlased tutipidu. Seejärel  tuleb edukalt läbida eksamite periood. Kui kõik õnnestub, on klassi noored valmis lõpuaktuseks 15. juunil kell 16.

Põrumist eksamitel, edu ja kordaminekuid edaspidistes valikutes!

Kostivere aleviku nimel,

Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem