tiguMärgakem ja tunnustagem neid Kostiverega seotud või siin elavaid Kostivere inimesi, tegutsevaid asutusi, ettevõtjaid, seltse, organisatsioone, kes 2018.  aastal on oma tegudega eriliselt esiletõstmist väärt!

Nominentideks on võimalik esitada:
1. Inimest, asutust, ettevõtet, seltsi, organisatsiooni
2. Tegu, projekti või saavutust

Nominentide esitamise 2 võimalust:
1. Esita kandidaat Kostivere aleviku koduleheküljel (all oleva ankeedi kaudu): www.kostivere.ee

Kandidaadi üles seadmisel tuleb märkida:
1. Tunnustust vääriva teo / projekti / saavutuse / inimese / asutuse / seltsi / organisatsiooni või ettevõtte nimi
2. Põhjendus, miks väärib just see tegu / projekt / saavutus / inimene / asutus / selts /organisatsioon või ettevõte tunnustust
3. Nominendi esitaja nimi ja kontaktandmed

Nominentide esitamise tähtaeg:  10. veebruar  2019

Lisainfo:
Toomas Laanejõe, Kostivere alevikuvanem
Tel. 5090518, toomas.laanejoe@joelahtme.ee

[cforms name=”2018 Head Teod”]