Jõelähtme Vallavalitsus on MTÜ Kostivere Küla Seltsi palvel taotlenud Keskkonnaametilt kooskõlastust puu- ja põõsasrinde harvendamiseks vajalike raiete teostamiseks Kostivere aleviku territooriumil, Jõelähtme jõe kaldal (Kostivere külaplatsi/jaanituleplatsi juures).

Tööd algavad 1. oktobril 2012 ja on kavandatud ca 170 m pikkusel kaldalõigul ning  raiete eesmärk on aleviku territooriumil vooluveekogu kallaste heakorrastamine, puhastamine võsast ning surnud ja vette kukkunud puudest.

Tööde teostaja: Puiduhake.com OÜ