Kostivere Kultuurimõis võtab tööle Kostivere noortekeskuse töötaja, kelle ülesandeks on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine, noorte ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine Kostivere alevikus.

Kandidaadilt ootame:

 • ettevõtlikkust, positiivsust ning rõõmsameelsust;
 • vastutus- ja kohusetunnet;
 • head suhtlemis- ja kuulamisoskust;
 • noortega vahetult tegutsemise kogemust;
 • valmisolekut töötada õhtustel ning noortele sobivatel aegadel;
 • head pingetaluvust, organiseerimisvõimet;
 • eesti keele oskust kõnes ja kirjas.

Kasuks tuleb:

 • projekti kirjutamise oskus;
 • teadmised noorte vajadustest ja noorsootööd reguleerivatest õigusaktidest;
 • analüüsi- ja planeerimisvõime;
 • isikliku auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • kindlat töötasu ja  täistööajaga loovat ning vastutusrikast tööd Kostivere noortekeskuses
 • arengu- ja koolitusvõimalusi;
 • võimalust palju suhelda, anda panus Kostivere noortekeskuse arendamisse ning  noorte arengusse, mis pakub omakorda põnevaid väljakutseid ning palju tegutsemisvõimalusi;
 • vajadusel isikliku sõiduauto hüvitist.

Kui Sina oled see inimene, keda me otsime, siis saada hiljemalt 31.oktoobriks 2012 aadressil:
Kostivere Kultuurimis, Mõisa tee 2, 74204 Kostivere, Jõelähtme vald, Harjumaa või e-posti aadressil: kostivere.kultuurimois@gmail.com järgmised dokumendid:

 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kasuks tulevad dokumentide koopiad, mis tõendavad noortega tegutsemise kogemust ja koolitusi antud valdkonnas;
 • CV.

Tööle asumise aeg: 1. detsember 2012.a

Ksimuste korral pöörduda:
Irina Pärila
Kostivere Kultuurimõisa juhataja
Tel. 6 081 539; 53284841
irina.parila@joelahtme.ee