Hea Jõelähtme valla elanik, registreeri end koduvalla kodanikuks. Siis osaled oma koduvalla arendamisel, teede korrastamisel, lasteaedade ja koolide laiendamisel ning sotsiaal- ja kultuuriteenuste parendamisel. Iga Jõelähtme valla elanikeregistrisse kantud elaniku maksustatavast tulust laekub valla eelarvesse üle 11 protsendi.

Jõelähtme valla elanike arv kasvab jätkuvalt. Et jõuka kogukonnana pakkuda head ja kvaliteetset avalikku teenust kõikidele kogukonna liikmetele, selleks jätkem maksud endale!

Ajavahemikul 1. novembrist kuni 31. detsembrini end Jõelähtme valla elanikuks registreerinute vahel loosib Jõelähtme vallavalitsus välja PEREPUHKUSE SANATOORIUMIS. Iga registreerunu saab valida kahe kingituse vahel, milleks on valla logoga kruus või kümne korra priipääse Loo spordihoone ujulasse.

Elanikuks registreerimine ei ole eesmärk omaette, vaid ajendatud soovist teada vallas elavate ja siin avalikke teenuseid vajavate inimeste tegelikku arvu. Ülevaade rahvastikust võimaldab valda paremini arendada ja planeerida muude vajaduste seas ka lasteaiakohtade arvu. Ka riigieelarvest rahastatakse omavalitsusi elanike arvu ja vanuselise koosseisu järgi.

Kui vormistad elukohateate enne käesoleva aasta lõppu, annad oma panuse koduvalla arengusse juba järgmisel aastal. Kõige lihtsam on täita elukohateade kirjalikult ja panna see koos isikut tõendava dokumendi koopiaga posti (elukohateate vormi leiad valla kodulehelt www.joelahtme.ee). Võid ka tulla valla kantseleisse ja täita elukohateate kohapeal. Kolmas moodus on esitada see digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olemas olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ette valmistatud (www.id.ee).

Vallas liigub tähistatud kampaaniabuss ringi igal novembri ja detsembri pühapäeval. Valla logodega tähistatud bussis on võimalik esitada avaldus registreerimaks end Jõelähtme valla elanikuks. Bussiga liigutakse ka elamute vahel ja külastatakse korrusmajade elanikke. Muuhulgas palutakse täita ankeet elanike rahuloluuuringu eesmärgil. Astu ligi, saa kingitus ja võida perepuhkus!