Jõulutoetust makstakse Jõelähtme valla elanikuks registreeritud pensionäridele alates 70. eluaastast. Toetust saavad ka vallavalitsusele teada olevad puudega laste pered ja meie elanikeregistris olevad paljulapselised pered, kus kasvab 4 või enam last. Toetuse suuruseks on sel aastal 30 eurot. 

Jõulutoetuse kättesaamiseks on vaja teatada sotsiaalosakonda oma arvelduskonto number. Kes varasematel aastatel jõulutoetuse arvelduskontole saanud on, need ei pea oma numbrit teatama. Küll aga palub hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond oma numbri teatada kõigil teistel, kelle konto numbrit vallavalitsusel pole või on see muutunud. Kindlasti palume oma arvelduskonto number teatada eakatel, kes on alles sel aastal endale konto teinud ja neil, kes on käesoleval aastal saanud 70-aastaseks. 

Samuti tasub arvestada sellega, et sel aastal jõulutoetuste väljamaksmist kassast ei toimu. Eakad, kellel arvelduskontot pole või ei soovi seda kasutada, võivad esitada vallavalitsusele kirjaliku avalduse toetuse väljamaksmiseks mõne teise isiku arvelduskontole. Sellisel juhul tuleb avaldusse kindlasti märkida ka kontonumber kuhu toetust soovitakse saada ja konto omaniku nimi.