TÄHELEPANU!
Jõelähtme vald on algatanud Rebala Muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu muinsuskaitseala piiride vähendamise protsessi Jõelähtme vallas. Selle eelnõu kohaselt jääks tulevikus Kostivere Rebala Muinsuskaitseala piiridest välja. Juuresolevatel kaartidel on kollasega märgitud praegune kehtiv muinsuskaitseala piir, punase värviga tähistatud planeeritav piir tulevikus.

Kui kaartidel näidatud uute piiride osas on aleviku elanikel parandusettepanekuid, palume need edastada hiljemalt 9. aprillil 2013 kirjalikul teel alevikuvanemale aadressil: ktruuleht@hotmail.com NB! Pärast antud kuupäeva ei ole võimalik enam muudatusettepanekuid teha.

Rebala muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu