KAS MEIE ALEVIKUS VÕIKS OLLA AINEST KANDIDAATIDE OSAS?

Kas sina tead kedagi, kes toob laste päevadesse päikese?
Kes märkab, hoolib ja aitab?
Kes teeb oma tööd suure innuga?
Kes on algatanud midagi toredat?

Laste ja lastega perede heaks tegutsevate inimeste tunnustamise eesmärk on esile tõsta laste heaks ja toetuseks panustanud ning laste ja perede valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Tähtaeg 1. mai 2015.

Kategooriad:lastega_ja_lastele_logo
*Lapse suur tegu
*Aasta pere
*Aasta tegu
*Muutuste looja
*Elutöö preemia
*Kategooriate väline tunnustus

Esita kandidaat: http://oiguskantsler.ee/taotlus-tunnustusauhinnale