Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. Põhiline on tahe ning enda jaoks sobivate võimaluste leidmine.Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks. Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele rutiinile, võimalust saada uusi väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, ennast arendada ning oma maailmapilti avardada.

Tunnustuskonkursi eesmärk
Tuua esile ning avaldada austust ja tänu inimestele, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse.
Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, kodanikuühendused, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kui ettevõtted. Enda kandidatuuri ei saa üles seada. Kandidaate saab esitada 31. oktoobrini 2013. Kandidaatide esitamiseks saab täita sobiva kategooria ankeedi allpool.
Ankeete võib saata ka posti teel aadressile Eesti Külaliikumine Kodukant, Sirge 2, Tallinn 10618.

1.Vabatahtlik
Käesoleval aastal tunnustame vabatahtlikke, kes tegutsevad oma kodukohas vabatahtlikuna pikemaajaliselt.
VABATAHTLIKU KANDIDAADI ESITAMISEKS TÄIDA ANKEET SIIN

2.Vabatahtlike kaasaja, juhendaja
Käesoleval aastal tunnustame vabaühendusi või inimesi (juhendajaid), kes on pikemaajaliselt vabatahtlikke juhendanud, neid tegevustesse kaasanud, hoidnud ja innustanud.
KAASAJA VÕI JUHENDAJA KANDIDAADI ESITAMISEKS TÄIDA ANKEET SIIN

3.Ettevõte või asutus
Käesoleval aastal tunnustame ettevõtet või asutust, mis soodustab OMA TÖÖTAJATE vabatahtlikku tegevust vabaühendus(t)es.
ETTEVÕTTE VÕI ASUTUSE KANDIDAADI ESITAMISEKS TÄIDA ANKEET SIIN

Tunnustatakse
    10 vabatahtlikku
    3 vabatahtlike kaasajat, juhendajat
    2 ettevõtet/asutust

Valiku tegemiseks on moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad
    Agne Tamm – Heateo Sihtasutus
    Aveli Ainsalu – Siseministeerium
    Eha Paas – Eesti Külaliikumine Kodukant
    Krista Habakukk – Pärnumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus
    Madle Lippus – Vabariigi Presidendi kantselei
    Martin Meitern – Vabaühenduste Liit EMSL
    Mari-Liis Dolenko – Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Vabatahtlike tunnustamisest
Riiklik tunnustusüritus toimub üheksandat korda. Esimene vabatahtlike tunnustamine leidis aset 2005. aastal. Varasemaid tunnustatavaid vaata http://www.vabatahtlikud.ee/et/Sundmused/Uleriigiline-vabatahtlike-tunnustamisuritus/Varasemad-uritused

Rahvusvahelist vabatahtlike päeva tähistatakse 5.detsembril.
2013. aasta auhinnad annab Eesti Vabariigi President üle 8. detsembril Pärnus.

Vabariiklikku tunnustust korraldatakse 2013. aastal Eesti Külaliikumine Kodukant projekti “Märka vabatahtlikke!” raames. Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Eesti Külaliikumine Kodukant
Sirge 2
Tallinn 10618
www.kodukant.ee
kodukant@kodukant.ee

Lisainfo:
Külli Vollmer
projekti “Märka vabatahtlikke!” projektijuht
5114027
kylli@kodukant.ee

Eha Paas
Liikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht
5170214
eha@kodukant.ee