moisa saalKostivere Kultuurimõisa fuajee on renoveerimisel ning seetõttu ajutiselt üritusi ei toimu! Võõrkeelte koolitused ning huvitegevus jätkub mõisa väiksemates ruumides, Kostivere koolimajas ja lasteaias. Peatse kohtumiseni!