tigu 2Hea Kostivere ja Jõelähtme valla elanik!
Palun aita leida ja tunnustada vahvaid tegusaid Kostivere inimesi, asutusi, ettevõtjaid, seltse, organisatsioone, kes sel aastal on oma tegudega eriliselt esiletõstmist väärt. Kas see on Sinu hea naaber, kes on hooliv ja abivalmis või on see mõni tuttav, kes panustab igapäevaselt Kostivere aleviku heaolu nimel? Kas tead meie aleviku elanikku, kes on saavutanud väljapool Kostiveret tunnustust ja seeläbi annab meil põhjust tema üle uhkust tunda? Või soovid esile tõsta toetajat, kelle panus aleviku elu parendamisel on kuldaväärt?  Kui sa oled neid märganud või kuulnud neist – anna sellest kindlasti teada! Mitte üks tegu Kostivere aleviku elanike ja siinse elukeskonna parendamise nimel ei ole väike, vaid kõik need teod on HEAD TEOD!

Kõigil on võimalik esitada nominentideks:
1.    Inimest, asutust, ettevõtet, seltsi või organisatsiooni
2.    Tegu, projekti või saavutust

Nominentide esitamise 2 võimalust:
1. Esita kandidaat lehekülje alloleva ankeedi kaudu või
2. Täida paberkandjal ankeet Kostivere Kultuurimõisas või Kostivere raamatukogus.

Kandidaadi üles seadmisel tuleb märkida:
1.    Tunnustust vääriva teo/projekti/saavutuse/inimese/asutuse/seltsi/organisatsiooni või ettevõtte nimi
2.    Põhjendus, miks väärib just see tegu/projekt/saavutus/inimene/asutus/selts/organisatsioon või ettevõte tunnustust
3.    Nominendi esitaja nimi ja kontaktandmed

Nominentide esitamise tähtaeg:  18. jaanuar 2015

Konkursi raames moodustatakse Kostivere ja Jõelähtme valla elanikest 5-liikmeline zürii.
Tunnustusauhindade saajad avalikustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel Kostivere Kultuurimõisas, 24. veebruaril 2014.

Lisainfo:
Kersti Laanejõe
Kostivere alevikuvanem
Tel. 57808969
kersti.laanejoe@gmail.com