valla logo„Jõelähtme valla arengukava 2015-2025″ ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2016-2019″ eelnõude avalik väljapanek toimub 18. september 2014 kuni 9. oktoober 2015. a vallakantseleis , valla raamatukogudes ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee). Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kantselei@joelahtme.ee, kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub 6. oktoobril Jõelähtme rahvamajas algusega kell 18.00.

NB! Juhime tähelepanu, et avalikustamise raames on mittetulundusühendustel ja ettevõtetel võimalik esitada oma projektiideed kajastamiseks valla arengukavas.

Loe lähemalt >>