Kostivere aleviku ühistranspordi kasutajad on teinud Jõelähtme vallale ühispöördumise Tallinn-Kostivere-Tallinn bussigraafiku muutmise teemal. Vallale esitatud ettepanekud:

1. Tööpäeva hommikuti tuleks taastada Tallinn-Kostivere bussiliin nr 104, väiljumisega 7.30
Kostiverest. Paljudel inimestel on tähtis jõuda hommikuti kiiresti ja õigeaegselt tööle või kooli.
Samuti puudub selle liini kaotamisega igasugune võimalus Tallinnasse sõita Loo külast.

2. Hommikused bussid peaksid väljuma kellaaegadel, mis võimaldavad inimestel kooli
või tööle jõuda kella seitsmeks, kaheksaks, üheksaks jne.

3. Lisada sõiduplaani või korrigeerida sõiduplaani nii, et nädalavahetustel väljuks buss
Kostiverest kella 8 paiku hommikul.

4. Korrigeerida sõiduplaani nii, et Tallinnast väljuks buss kõikidel päevadel ka ajavahemikul kl 19.30-20.00. Hetkel väljub sel liinil 1,5h jooksul kolm bussi. Nädalavahetustel on on viimase ja eelviimase bussi vahe koguni 4 tundi.

Võimaliku lahendusena pakume välja Tallinn-Loo liini nr. 106 pikendamist kuni Kostivereni või Kostivere-Loo siseliini loomise.

Tulenevalt allakirjutanute taotlusest, teeb Jõelähtme Vallavalitsus koosoleku kutse:

Olete oodatud 24. märtsil 2014 kell 18 Kostivere koolis toimuvale ühistranspordi teemalisele koosolekule.
Selgitusi annavad Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja valla esindajad.

BUSS_650