Kostivere Kultuurimõisa teise korruse koridoris on avatud väljapanek Kostivere mõisa ja Jõelähtme kirikuga seonduvatest legendidest, lugudest ja mälestustest. Tekstid on illustreeritud vanade fotodega kohalikest inimestest ja kohtadest, joonistega siinmail kasvavatest ja rahvasuus tuntud maarjataimedest.

Väljapaneku autor Jõelähtme koguduse liige Piret Pintman Hellaste

Tulge uudistama!

kult