Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna.

Vallavalitsus korraldab kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele.

Üle saab anda: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, kasutamata tulekustuteid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. Eelneval kokkuleppel on võimalik üle anda ka väikeses koguses lehtklaasi.

Kogumisauto liigub 6. mail:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel
10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees
10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures
11.25–11.45 Maardu külas vana kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil
11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)
12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures
13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)
13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees
14.15–14.30 Neeme külas poe kõrval pakendikastide juures
14.45–15.00 Manniva külas küla keskel kastani all
15.15- 15.30 Rebala küla, bussijaama taga
15.45–16.00 Ülgase külas bussipeatuse platsil
16.15–16.30 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)
16.45–17.00 Uusküla külas külaplatsi juures (Vana-Muuga tee Tammiku infotahvli juures)