Kostivere alevik osaleb sel aastal õppusel Kevadtorm 2017. Seoses sellega soovib staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant René Innos teha kohalikega kohtumise, mille kõigus antakse õppuste ülevaade ning arutletakse õppusega seotud aleviku elanike küsimuste üle.

KOHTUMINE TOIMUB 25. APRILLIL ALGUSEGA KELL 18.00 KOSTIVERE KOOLIMAJAS.

Ootame aktiivset osavõttu!