Seoses läheneva eakate tänupäevaga 8. oktoobril ootab Jõelähtme vallavalitsus ettepanekuid väärikate ja silmapaistvate vallaelanike tänukirjaga tunnustamiseks. Kandidaate võivad esitada kõik ning kandidaat peaks olema:
– pensioniealine;
– Jõelähtme valla elanik;
– aktiivne kogukonnaliige.

Kandidaadi esitamiseks palume saata vallavalitsusele vabas vormis põhjendatud avalduse, milles kirjeldada tänukirja saaja panust kohaliku elu edendamisse. Avaldused palutakse saata hiljemalt 22. septembriks aadressil pilleriin.kurg@joelahtme.ee, lisainfo tel 6054 860.