JÕELÄHTME VALLAVALITSUS JA VOLIKOGU TUNNUSTAVAD 2017. AASTA SAAVUTUSI JA TEGUSID

Eesti Vabariigi 100. ja Jõelähtme valla taasloomise 26. aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel tunnustatakse Jõelähtme valla tegusaid ja tublisid inimesi, kelle tegevust on 2017. aastal esile tõstetud nii maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. Selleks palume teada anda tublidest sportlastest, näitlejatest, muusikutest, noorte saavutustest olümpiaadidel ning kõikidest teistest silmapaistvatest tulemustest erinevatel konkurssidel kas kollektiivselt või üksikisikuliselt.

KUULUTATAKSE VÄLJA KA:

JÕELÄHTME ALGATUS 2017
JÕELÄHTME KULTUURITEGU 2017
JÕELÄHTME SPORDITEGU 2017
JÕELÄHTME NOORTETEGU 2017
JÕELÄHTME HARIDUSTEGU 2017
AASTA TEGU 2017

Ettepanekuid kandidaatide osas saavad teha kõik Jõelähtme valla elanikud, ühendused, ettevõtted ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb vabas vormis põhjendada, miks just see isik, kollektiiv või organisatsioon on väärt olema aasta parim. Aasta parimad selgitab ettepanekute põhjal välja vallavalitsus. Autasustamine ja tänukirjade üleandmine toimub 23. veebruaril 2018 algusega kell 18.00 Loo keskkooli aulas.

Ettepanekud tublimate tunnustamiseks ja aasta parimate osas palume saata hiljemalt 10. veebruariks 2018 aadressile: kantselei@joelahtme.ee märgusõna “tunnustamine”.