Riigihalduse minister tunnustab Eesti kauneid ja heakorrastatud kodusid ning ühiskondlikke objekte tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga, et arendada Eesti lipukultuuri. Eesti rahvusvärvides mastivimplid kingitakse tunnustuseks üksikisikule, perekonnale, organisatsioonile või kogukonnale tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.

Igal kohalikul omavalitsusel on võimalik esitada tunnustamiseks kolm mastivimpli ja tänukirja saajat. Esildises palun märkida täpne postiaadress, omaniku/valdaja ees- ja perekonnanimi, telefon (kontaktide tabel lisatud kirjale). Esildised palun saata hiljemalt 30. augustiks e-posti aadressile maret.valja@hol.ee

Eraldi konkurssi ei ole vaja selleks korraldada, tuleb vaid leida oma vallast/linnast need objektid, mis väärivad tunnustamist. Tunnustagem oma inimesi, kui selleks antakse võimalus!

Lugupidamisega,

Maret Välja
peaspetsialist
Harjumaa Omavalitsuste Liit
telefon +372 507 7450
e-post maret.valja@hol.ee