Viimaste päevade üha tihenevad telefonikõned sunnivad teemaga süvitsi minema. Nimelt, paljud lapsevanemad (kelle lapsed õpivad Kuusalu Keskkkoolis) on murelikud esimesest septembrist kehtima hakkavate õpilasliinide pärast.

Kuusalu valla kodulehel on avalikustatud koolibussiajad järgmiselt: http://www.kuusalu.ee/index/teed%2C_transport/bussiliinid/?specdoc=76966

Nagu näha, siis sel aastal planeeritakse panna buss väljuma ca 45 minutit varem kui see oli eelmisel õppeaastal. Eelmisel aastal käigus olnud buss 152 A aga plaani kohaselt sel aastal enam Kostiverest läbi ei sõida (http://www.harjuytk.ee/files/Kuusalu_Loksa_piirkond_koondplaan_2011_09_01_.pdf). Me kõik aga teame, mida hommikuti tähedab kasvõi 10 minutit rohkem magada…

Kuivõrd Kuusalu vald püüab omalt poolt Kostiverest tulevate õpilaste ja nende vanemate huve pooldada, siis on ta valmis läbirääkimisteks MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusega. Selleks, et laste koolibuss Kuusallu hakkaks käima samal ajal mis eelmisel õppeaastal, tuleb koguda toetuseks nii õpilaste kui nende vanemate allkirju.

Seega palve kõikidele Kuusalu koolis õppivatele noortele ja nende lapsevanematele! Kui oled huvitatud, et buss väljuks sarnaselt eelmise õppeaastaga Kostiverest ca kella 07:30-ne paiku hommikul, anna endast teada telefonil 52 06 600 või e-posti teel: ktruuleht@hotmail.com