Elsa Rikandi nimeline  kultuuripreemia kandidaatide esitamise tähtaeg on 30. september 2011

Aastast 1996 annab Jõelähtme Vallavalitsus igal aastal välja Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia tulemusliku ja silmapaistva tegevuse eest Jõelähtme valla kultuurielu edendamisel. Aastapreemia väljaandmiseks moodustatakse Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega 5- liikmeline žürii. Vallavalitsus ootab kultuuripreemia kandidaatide nimesid koos väikese põhjendusega kirjalikult hiljemalt 30. septembriks 2011. Kandidaate on õigus esitada kõigil üksikisikutel ja organisatsioonidel.

Jõelähtme Vallavalitsus teeb preemia saaja teatavaks 5. oktoobril Õpetajate päeva pidulikul vastuvõtul Eesti Draamateatris. Aastapreemia suuruse määrab Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve alusel. Sobiva kandidaadi puudumisel on Jõelähtme Vallavalitsusel õigus jätta erandkorras preemia välja andmata. Preemiaga kaasneb Jõelähtme Vallavalitsuse tänukiri.