ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) on levinud nähtus, millega puututakse kokku paljudes kodudes, lasteaedades ja koolides. Olles ise 3 lapse ema, kellest ühel on diagnoositud ATH, tean, kui palju tekib vastuseta küsimusi, nõutust, enese süüdistamist ja palju muid emotsioone. Samas toob see ka palju rõõmu, uudset lähenemist, geniaalsust ja enese leidmist.

Kutsun kõiki huvilisi osa saama tugirühma tööst, kus igal ühel on võimalus jagada oma kogemust ja osa saada teiste kogemusest. Loome ühiselt turvalise keskkonna, kus saame olla avatud ja avameelsed, jagada rõõme ja muresid ning saada julgustust, nõu ja emotsionaalset tuge rühmaliikmetelt.

Tugirühmas võivad osaleda nii lapsevanemad, kes ei ole oma lapsega psühhiaatri vastuvõtul käinud, kui ka need, kelle lapsel on häire juba diagnoositud. Samuti on oodatud vanemad, kellele lihtsalt tundub, et tema laps on liiga kärsitu, püsimatu või ei suuda keskenduda ega tähelepanu koondada.   Kutsun vanemaid ja ka õpetajaid osa saama esimesest vestlusringist, mis toimub 13. november kell 17.30-19.15 Kostivere Koolis II klassi ruumides. Kaasa võtke märkmik ja kirjutusvahend ning kui võimalik, palun andke oma tulekust teada maris@kunstiait.ee .

Kohtumiseni!

Maris Viires
Tel. 55 565 210