Nüüd, kui Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on riigimetsast kuuse toomise eriti lihtsaks teinud, oleks patt seda võimalust kasutamata jätta. Kokku on kaardistatud 135 kohta üle Eesti, kus kasvavad just jõulupuuks sobivad kuused.

RMK poolt majandatav riigimets on looduses tähistatud riigimetsa siltidega. Tuleb olla tähelepanelik, sest terve metsamassiiv riigimetsa sildi taga ei pruugi olla RMK poolt majandatav – seal võib olla ka teiste maaomanike kinnistuid. Kui tekib kahtlus, kas tegemist on riigimetsaga, soovitab RMK täpse maaomandi määratlemiseks kasutada metsaregistri avaliku kaardirakenduse võimalusi. Nimetatud kaardirakenduse abil leiab kergesti riigimetsa ning saab ülevaate võimalikest looduskaitselistest piirangutest. Metsaregistri kaardi ja selle kasutamise juhise leiab aadressilt siit>>

Valitud kuuse eest saab tasuda enne metsa minekut internetipangas või mobiiltelefonimaksega kohapeal.

Lisainfo: http://yritused.rmk.ee/kuuseretk/hinnad