Jõelähtme Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõelähtme valla keskraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

Tööülesanded: raamatukogu tegevuse korraldamine ja valla raamatukoguvõrgu juhtimine.

Nõudmised kandidaadile:
– raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste;
– juhtimisalane kogemus ja vastava valdkonna seadusandluse tundmine;
– majandusalased üldteadmised;
– koostöövõime;
– projektikirjutamise kogemus;
– väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;
– ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
– arvuti kasutamise oskus;
– B-kategooria juhilubade olemasolu.

Asukoht: Saha tee 7b, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond
Tööle asumise aeg: 1. jaanuar 2012
Pakume:
arengut ja eneseteostust võimaldavat tööd arenevas keskkonnas
Vajalikud dokumendid: sooviavaldus, elulookirjeldus ( CV), haridust tõendavad dokumentide koopia(d)
Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg: 15. detsember 2011.
Aadress:
Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald 74202, Harju maakond. Avaldusele palume lisada märgusõna all “Raamatukogu direktor”. Kontaktisik: Elle Himma, tel 6054881, e-post: elle.himma@joelahtme.ee