Jõelähtme Vallavolikogu 30.09.2003 määrusega nr 22 kehtestati Jõelähtme valla heakorraeeskiri.

Eeskirja p. 2.3. kohaselt on kinnistu omanik on kohustatud korras hoidma kinnistu külgneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub kinnistu või ehitise piirist selle laiuselt sõidutee perveni. Paljud kinnistuomanikud on sõidutee ja oma kinnistu piiri vahel paiknevale haljasalale pannud kive, et tõkestada autode sõitmist murule.
Talvel on sellised maasse külmunud kivid teehöövlitele ja sahkadele  väga ohtlikud ning võivad mehhanismi päevadeks rivist välja viia. Lisaks ajakaole mehhanismi remont väga kulukas.

Eeltoodust tulenevalt kohustab vald kinnistute omanikke, kes on kive teeäärtesse pannud, need sealt ära toimetada. Samuti kärpida põõsaste ja puude oksi, mis takistavad mehhanismide liikumist ja kahjustavad tehnikat.

Jõelähtme Vallavalitsus