5. mail 2013 on taas võimalus näha laval Kostivere Kultuurimõisa täiskasvanute näitetruppi!
Ettekandele tuleb E.Vilde “Ärapõletatud peigmehed”.
Lavastaja Kersti Laanejõe.

Etendus toimub Kostivere Kultuurimõisas ja on tasuta.
Algus kl 17:00.