Käesoleval kevadel on juhtinud mitmed murelikud aleviku elanikud tähelepanu aleviku parkide/haljasalade ebapiisavale heakorrale (enim on pälvinud negatiivset äramärkimist Liukivi 3 ja Liukivi 6 majade ees olev suur pargi ala). Paraku peame tunnistama olukorda, kus korrusmajade prügikonteinerite juurde jäetud suuremahuline prügi rändab laste mängulustis/kaasabil parki põõsastesse ning sinna ka ununeb… Taastamaks parkide esteetiline korrashoid, oleme antud murega pöördunud nii korrusmajade ühistute kui ka vallaametnike poole. Loodame, et ühisel jõul saavad pargid pea taas korda.

Ühtlasi paneme lastele ja noortele südamele, et külakiikede ning jalgpalliväljaku lähedal on olemas prügikastid – kasutage neid, mitte ärge visake prahti kergekäeliselt maha. 
Korrusmajade elanikel tuleb suuremõõtmeline prügi korraldada lähedal olevasse prügilasse, mitte jätta seda maja kõrvale  vedelema. Koeraomanikelt palume samuti mõistvat suhtumist – laste mänguväljakud ei ole koerte jalutamiseks sobivad paigad ning looma rooja tarvis on alevikku paigutatud mitmeid prügikaste.

Jõelähtme vald organiseerib kevad-suvisel perioodil kaardil näidatud lillat tooni territooriumite hoolduse (muru niitmine, prügikastide tühjendamine).