Jõelähtme Vallavalitusus on alustanud Kostivere mõisapargi projekteerimist, mille teostajaks on R&U Maastikubüroo.

Kostivere Kool annab sisendi, mil moel oleks parki võimalik kasutada õuesõppe korral.
Kultuurimõis teeb sisendi pargis toimuma saavate väliürituste vajaduste osas tulevikus.
Aleviku eestseisuselt ja alevikurahvalt oodatakse mõtteid pargiala muutmiseks avalikuks ruumiks.

Projekti eesmärgiks on taaselustada Kostivere mõisa peahoone ja ka pargiala, avada see piirkonna rahvale, tõsta huvi antud paiga vastu ka väljastpoolt tulevatele inimestele. Ettepanekuid hinnatakse muinsuskaitse ja keskkonna väärtusi silmaspidades.

NB! Ettepanekud mõisa pargiala muutmise osas avalikuks ruumiks palume saata alevikuvanem Kadi Truuleht aadressil (ktruuleht@hotmail.com) hiljemalt 23. mail kl 15:00.