Koolis on muusika- ja kunstiosakond. Kunstiosakonda sissesaamiseks piisab avalduse esitamisest hiljemalt 29.08.13. Avalduste blanketid asuvad www.joelahtme.ee Jõelähtme MKK all.

Kostivere filiaalis saab õppida: klaverit, kitarri ja plokkflööti ning uuest õppeaastast ka viiulit.
Muusikaosakonnas (Lool) saab õppida järgmisi pille: klaverit, viiulit, plokkflööti, akordionit ja kitarri. Uuest õppeaastast on plaanis avada ka flöödiõpe.
Neeme filiaalis saab õppida: klaverit ja kitarri.

Muusikaosakonda sisseastumiseks on vaja läbida musikaalsuse katse.
Nõuded:
•    Laulu esitamine ilma saateta
•    Klaveril mängitavate nootide järelelaulmine
•    Rütmi koputamine
•    Klaveril mängitava viisijupi järelelaulmine
•    Harmoonilise kuulmise kontroll (kas kõlab 1, 2 või 3 nooti)

Muusikaosakonna katsed toimuvad:  
•    04.06 kell 17.00 Loo koolis
•    05.06 kell 17.00 Kostivere koolis
•    06.06 kell 17.30 Neeme koolis

Info: Tiina Muddi, tiina.muddi@gmail.com, tel. 55 697 772