Taas läheneb tähtaeg 2014.a mittetulundusühingute tegevustoetuse taotluste esitamiseks.
Kuna meile läheb vägagi korda, mida aleviku elanikud 2014.aastat silmas pidades oluliseks peavad, siis palume ärksatel aleviku elanikel oma arvamust avaldada.

Palume tagasisidet 2013.aasta MTÜ Kostivere Küla Seltsi tegevustele. Samuti on väga oodatud uued ideed ja ettepanekud. Seda nii erinevate ürituste, aleviku igapäeva elu-olu korralduse, heakorra vms. teemal.

Oma mõtted palume lähetada hiljemalt 31. oktoobriks 2013 Kostivere alevikuvanem Kadi Truuleht e-posti aadressil: ktruuleht@hotmail.com