Esimesest oktoobrist 2014. a jõustunud reformid politseis on toonud kaasa teatavad muudatused ka Jõelähtme valda teenindavate politseiametnike töös. Jõelähtme valda teenindab endiselt üks piirkonnapolitseinik, kuid tema teenindada on ka osaliselt Maardu linn. Oktoobri algusest alustas tööd ka uus noorsoopolitseinik, kelle tööpiirkonnaks on samuti Maardu linna ja Jõelähtme valla haldusterritoorium.

Muudatuste tagajärjel vähendatakse piirkonnapolitseinike reageeriva ja menetleva töö mahtu ning seeläbi suureneb piirkonnapolitseinike probleemipõhine ennetustöö. Piirkonnapolitseiniku ülesanne on kogukonna turvalisust mõjutavate probleemide väljaselgitamine ja nende lahendamine kaasates vajadusel teisi politsei struktuuriüksusi ja/või politsei koostööpartnereid.  Piirkonnapolitseiniku ülesanne on ka teavitada koostööpartnereid (eelkõige kohalikku omavalitsust) probleemolukordadest (eelkõige sotsiaaltöö valdkonda kuuluvatest) ja abi vajavatest isikutest ja osaleda nende probleemide lahendamiseks loodud koostöövõrgustike ümarlaudades.

Jõelähtme valla uus piirkonnapolitseinik on Roland Meritee (tel. 612 4639; e-post: roland.meritee@politsei.ee).  Piirkonnapolitseiniku elanike vastuvõtt toimub jätkuvalt Lool, Saha tee 11a teisipäeviti kell 16.00-18.00 ja Maardus aadressil Karjääri 11 kolmapäeviti kell 17:00-19:00.

Alates oktoobrist on Maardu linna ja Jõelähtme valla teeninduspiirkonnas noorsoopolitseinik Oksana Sviridenko, kelle töökoht asub aadressil Karjääri 11, Maardu, vastuvõtt kolmapäeviti kell 17:00-19:00. Noorsoopolitseinikuga saab ühendust telefonil 612 4667 ja e-posti aadressil oksana.sviridenko@politsei.ee

Kuigi elanike vastuvõtuaeg on kaks korda nädalas, saab vajadusel kokku leppida teise aja piirkonna- või noorsoopolitseiniku tööaja raames. Lisaks on endiselt Ida-Harju politseijaoskonna Maardu maja kontaktideks klienditeenindaja telefon 612 4611 (elektroonsed avaldused, avalike ürituste kooskõlastuse taotlused saata pohja@politsei.ee). Politsei üldine kliendiinfo telefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni 8.00-18.00).

Ida-Harju konstaablijaoskonda juhib piirkonnavanem Marili Tammiste. Piirkonnavanema elanike vastuvõtt Ida-Harju konstaablijaoskonnas toimub esmaspäeviti kell 09:00 – 11:00 aadressil Karjääri 11, Maardu. Piirkonnavanema kontaktandmed: marili.tammiste@politsei.ee, telefon 612 4637.

Juhime tähelepanu sellele, et kui olukord nõuab kohest politsei sekkumist ja olukorra lahendamist kohapeal (nt, kui on oht elule, tervisele, süütegu hakatakse toime panema või on vahetult toime pandud), siis tuleb pöörduda hädaabinumbril 112.

Koostöös loome turvalisust,

Ida-Harju konstaablijaoskond
ennetus- ja menetlustalitus
Ida-Harju politseijaoskond
Põhja Prefektuur
Politsei- ja Piirivalveamet