Põllumajandusameti Harju keskuse tellimusel on valminud Jõelähtme jõe uuendusprojekt.

Jõelähtme jõgi asub Harju maakonnas, Raasiku, Jõelähtme ja Anija vallas. Jõelähtme jõgi läbib oma kulgemisel Kostivere alevikku, Parasmäe, Vandjala, Aruaru küla Jõelähtme vallas, Raasiku alevikku, Kurgla, Tõhelgi, Peningi, Rätla küla Raasiku vallas ning Linnakse ja Parila küla Anija vallas. Projektiga on hõlmatud Jõelähtme jõgi Kostivere alevikust 19,5 km ülesvoolu.

Projektiga on kavas Jõelähtme jõe uuendustööd, mille raames eemaldatakse jõest sete. Vastavalt suudmete tehnilisele seisukorrale ning vajadusele uuendatakse ja taastatakse suudmed. Puittaimestik likvideeritakse jõe nõlvadelt ja kallastelt. Kraavi sängist eemaldatakse voolutakistused Kostivere alevikus, PK 1,09 on Jõelähtme jõel paisutus. Projektiga nähakse ette paisutuse likvideerimine.

Kuna tegemist on olulise avaliku huvi omava ja loodusliku objektiga, otsustas Jõelähtme vallavalitsus korraldada avaliku arutelu nimetatud asjas. Kõik, kes soovivad Jõelähtme jõe projektis kaasa rääkida on oodatud 24. 05 2016 kell 16.00 Jõelähtme vallavolikogu saali avalikule arutelule. Materjalid projekti ja keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta leiate aadressil https://www.dropbox.com/sh/74xkupxhhzw15pg/AACAKCgrHcd9z2HEK-5S3ahpa?dl=0

Enne avalikku arutelu tuleb omapoolsed seisukohad kirja panna ja saata need Jõelähtme vallavalitsuse keskkonnanõunikule aadressil kristjan.poldaas@joelahtme.ee.

Seisukohtade ja arvamuste saatmise tähtajaks on 22.05.2016 k.a.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA