Allpool on korduv informatsioon aia ja haljastujäätmete tasuta äraveoks. Kellel soovi saab vastavalt alltoodule talitada. Jõelähtme vallavalitsus teatab, et vallas toimub kuni 30.11.2017 majapidamises tekkinud aia- ja haljastujäätmete tasuta äravedu. Kui on soovi lasta nimetatud ajavahemikul ära vedada omal aias tekkinud haljastujäätmed, siis palume kontakteeruda vedajaga ehk ASiga Eesti keskkonnateenused numbril 1919 ja teha tellimus. Vedu saab tellida nii mitmel korral kui seda kliendil vaja on, teatades enne veo toimumise aega mõistlikul ajal oma soovist vedajat. Veo korrad võib üles lugeda kohe ühe tellimusega enne perioodi algust kui ka jooksvalt perioodi ajal, sõltuvalt kliendi vajadusest. Kindlasti ei tohiks vedu tellida, kui tegelikult aia- ja haljastujäätmeid ära anda ei ole. Ühe koti maksimaalne kaal ei tohi ületada 25 kg.
 
Eeldatavad veo toimumise ajad on järgmised:
30.10.2017
13.11.2017
27.11.2017
 
Veo toimumise ajad võivad jooksvalt muutuda. Aja muutumisest teavitab Jõelähtme vallavalitsus tellimuse tegijat jooksvalt.
 
NB! Äraantavad haljastujäätmed peavad olema pakitud pealt suletud ja kergesti teisaldatavasse kilekottidesse ning sisaldama üksnes haljastujäätmeid. Kilekotid tuleb paigutada täitjaga kokkulepitud asukohta, nt olmejäätmete konteinerite vahetusse lähedusse. Juhul kui haljastujäätmete kott sisaldab visuaalsel hinnangul sobimatuid esemeid, jätab täitja jäätmekoti kinnistule. Täitjast mitteolenevatel põhjustel haljastujäätmete kilekoti purunemise korral ei ole täitja kohustatud jäätmeid ära koristama.