Juuresolev on Jõelähtme valla poolt koostatud eskiisprojekt aleviku kortermajade esiste teede parandamise kohta ja ka parkimiskohtade rajamiseks. Ühistu juhtkondadel on olnud kohtumine vallavanemaga, kus esmalt lepiti kokku, et sel aastal alustatakse Jõe 2A ja Jõe 4 esiste teedega. Plaan on selline, et teed korrastab vald (plaanil viirutatud lilla ja oranz ala), halliga on parkimiskohad, nii et iga maja saaks ühe koha korteri kohta. Parkimiskohad saavad aga olema KÜ`te enda finantseerida. Parkimiskohtade hinnanguline maksumus selgub kui Jõe tänav on tehtud.