Head aleviku inimesed ja meie alevikuu läbivad külalised! Veel üks teede ehitust puudutav info – juuresolevad fotod on lasteaia piirkonna ehitustööde perioodil järgitavad jalakäijate liiklusskeemid.