Maanteeameti põhja regioon on kuulutanud välja hanke riigimaantee nr 11103 Maardu-Raasiku lõigul km 3,0-5,2 remondi tegija leidmiseks. Kostivere alevikus on teekatte taastusremondi tööde tähtajaks 15. september 2011, kõik tööd peavad olema lõpetatud 1. novembriks 2011. Remonditakse teelõik aleviku sees ning kuni Parasmäe küla esimeste majadeni. Tööde kavandatud maksumus on 525 000 eurot. Alevikku ehitatakse sõidutee serva kergliiklustee ja uus tänavavalgustusvalgustus.