September ei ole üksnes mitte sügiskuu, vaid tähendab paljudele meist uue kooliaasta algust. Kolletama hakkavate puude/põõsaste taustal ning lõunamaale lendavate linnuparvede all seavad nüüdsest kooli ja lasteaia poole samme nii suured kui väikesed. Meie alevik on taas täis kibekiiret sagimist alates varajastest hommikutundidest kuni hilisõhtuni välja. Ükskõik kuhu me hommikul oma samme ei sea, on meid ees ootamas uued teadmised, palju infot ja kogemusi.

Saabunud september on meie aleviku jaoks toonud häid uudiseid: 01. septembril avati Kostivere lasteaias uus lasterühm ning Kostivere kooli õpilaste arv on üle aastate  püsinud taas samal tasemel! Seega, paljud valla ja Kostivere aleviku pisipõnnid said võimaluse tulla lasteaeda koos teiste omasugustega mängima. Kostivere kool võib aga tunda uhkust selle üle, et taaskord on saavutatud õppetööks vajalik stabiilsus, rahu, ning laste ja lapsevanemate poolne usaldus kooli suhtes.
Head energiat lubab sügishooajal jagada ka Kostivere noortekeskus, kus alates sellest sügisest on juhatajaks Portugalist pärit 24- aastane Jo´ao Paulo de Almeida Mendoca, kes räägib eesti keelt ja omab rahvusvahelist kogemust noorsootöös. Säravate silmadega noormees on täis suurepäraseid ideid ja andekust. Lisaks kõigele lubab ta meid üllatada  uute rahvusvaheliste projektidega ning aidata Kostivere noortel keeli praktiseerida ning oma kodumaa keelt õpetada.
Omamoodi uut algust tunnistab sel sügisel ka Kostivere päevakeskus – mõisa ruumides keskuse avamine lisab uusi võimalusi ühistegevusteks renoveeritud mõisa saalis ning toob igapäevatoimetustesse kindlasti värskust ja vaheldust.

Täpselt nõnda nagu asuvad sellest sügisest teadmiste ja oskuste omandamise nimel tegutsema meie aleviku väikesed, keskmised ja auväärt vanemad inimesed, näeb enesetäiendamise nimel vaeva MTÜ Kostivere Küla Selts. Olles tänaseks vabatahtlikena tegutsenud juba loetud 6 kuud, oleme kogenud nii mõndagi –  rõõme ja muresid, edukaid projekte ja ka tagasilööke. Kõige suuremaks väljakutseks meie ühistegevusel on aga olnud oskused ning teadmised kuidas seada ühtselt ning  ühiseid eesmärke, kuidas neid järgida, kuidas omavahel suhelda ning kuidas üksteise panust väärtustada ja tunnustada. Sest lõpp-tulemus sõltub ju paljuski just meist endist. Mida rõõmsamalt, pühendunumalt vabatahtliku tööd teeme, seda paremini aleviku igapäeva elu kulgeb ning seda tulemuslikumad meie ühisüritused olema saavad. Kuigi võiks arvata, et lisaks aktiivgrupi liikmete peredele hindavad antud vabatahtlikku panust ka teised valla inimesed, siis kahjuks see päris nii ei ole. Nimelt, meeskonna koolitamiseks esitasime augustis 2011 Jõelähtme valla kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjonile meeskonnakoolituse projekti. Ikka selleks, et vabatahlikke motiveerida ja praktilise õppe läbi koolitada. Paraku komisjonile esitatud 10-11 projekti seas olime meie ainsad, kelle taotlust ei rahuldatud… Mõtteainest siin on – komisjonilt saadud kommentaarid viitavad allikatele kust leidvat tasuta koolitusi ning väidavad, et meie esitatud taotlus on kallis. Olgu siinkohal mainitud, et meile lähetatud “tasuta koolituste allikatest” ei suuda järelpärimise peale ka komisjoni liikmed ise konkreetseid ja analoogseid meeskonnakoolitusi leida ja välja pakkuda. Kas koolitus on kallis? – erasektoris töötavatel inimestel on ilmselt reaalsem pilt sellest, mis meeskonnakoolitused sellise arvuga grupile tegelikult maksavad. See selleks. Kõige rohkem paneb komisjoni otsuse üle nördima see, et kuuldavasti olevat positiivse vastuse saanud projektid, mis algsetele taotluse esitamise kriteeriumitele üldse ei vastanudki…. Lisaks ei näi teatud komisjoni liikmed endale teadvustavat Kostivere alevikus tegutsevate seltside panust kultuuri ülalhoidmise nimel. Kuna siin ei ole seltsi- või kultuurimaja (nõnda nagu seda leiab valla palju väiksematest küladest), siis lasubki kultuuri-, spordi- ja vabaajaürituste pakkumine paljuski just kohaliku aleviku seltside peal. Kuna aga otsus on tehtud ning avalikus vormis projektitaotlustega tutvumist pole komisjoni poolselt ette nähtud, siis otsus edasivaidlemisele ei kuulu.
Vaatamata lühikesele ent pingelisele  tegutsemisajale omame usku iseendisse. Ja ükskõik kui kaua aega selleks ka ei kulu, loodan, et ka kultuuri-, spordi- ja hariduskomisjoni osad liikmed jõuavad ükskord arusaamisele, et ka vabatahtlikke tuleb jätkusuutlikkust silmas pidades motiveerida, koolitada ja toetada.

Soovin  Kostivere aleviku inimestele  värvikirevat sügist, edu ning jaksu enesetäiendamisel, palju uusi ideid ja positiivsust!

NB! Lisaks pööran tähelepanu sellele, et sügise ning pimeda aja saabumisel tuleb olla senisest tähelepanelikum nii liikluses, igapäevatoimetustes kui ka kodumajapidamises – kõigest täpsemalt aga 25. septembril toimuval aleviku ühisüritusel “Turvalist sügist” !

Heade soovidega,
Kadi Truuleht
Kostivere alevikuvanem