Aprillis 2012 esitas MTÜ Kostivere Küla Selts EASi ja Siseministeeriumi Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) taotluse Kostivere väliürituste tarvis suure telgi soetamiseks. Rõõm on teatada, et meie projekt sai positiivse vastuse ja loodetavasti saame juba käesoleva aasta jaanituld ning edaspidiseid aleviku väliüritusi pidada päris oma telgi all. Olgu manitud, et kui telk olemas, siis saavad seda lahkesti kasutada kõik aleviku seltsingud ja asutused.

Projektijuht: Silja Tiirmann
Pro
jekti kaastoetaja: Jõelähtme vald