Ühtset meelt ja kokkuhoidmist, tarku ning läbimõeldud valikuid, austust oma kodumaa vastu, oskust hinnata meie vabadust! ELAGU EESTI!