Kostivere Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 17. oktoobril 2012 kell 18:00 Kostivere Koolis.

Päevakord:
1) 2012/2013 õppeaasta põhisuunad – Vaido Niinesalu
2) Õppe- ja kasvatustöö korraldusest – Tiina Kaasik
3) Tugisüsteemide tööst Kostivere Koolis – Kersti Sibold ja Silvia Laas
4) Kokkuvõte Kostivere Kooli hoolekogu tööst 2011/2012 õppeaastal – Kaili Raamat

Järgnevad klasside lastevanemate koosolekud.