Kostivere Kooli esimesse klassi astumiseks palutakse taotlusi esitada 1. märtsist kuni 30. aprillini kooli juhiabi-personalispetsialistile tööpäeviti 9.00-16.00 või e-posti teel kool@kostivere.edu.ee
 
Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli juhiabi-personalispetsialistile kirjaliku taotluse, millele lisab järgmised dokumendid:
 
1) sisseastuja sünnitunnistuse ärakiri;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) õpilaspileti pilt;
4) 5) tervisekaart;
koolivalmiduskaart (koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul).