Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonna.

Üle saab anda: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, kasutamata tulekustuteid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid. Eelneval kokkuleppel on võimalik üle anda ka väikeses koguses lehtklaasi ning asbestipuru (eterniiditükid).  
NB! Ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu vanarehve ja elektroonikat!

Elektroonikat saab tuua Koogi külla (kogumispunkt on Koogi poe kõrval) või tasu eest ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse ning vanarehve saab viia aadressidel Vibeliku tee 17, Loo alevik või Betooni 12, Tallinn.


Kogumisauto Kostiveres 29. oktoobril:
12.15–12.45 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)
 
Lisainformatsiooni saab Jõelähtme vallavalitsusest Kristjan Põldaas 6 054 873 ning MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse telefonil 6 150 354 või meili teel info@harjukeskus.ee